راهنمای تشخیص و درمان کووید-19 در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری

راهنمای تشخیص و درمان کووید-19 در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری

مقدمه

بیماری کووید 19 به صورت طبیعی طیفی از علائم، از بی علامتی /قبل از بروز علائم (Asymptomatic /pre-symptomatic) تا موارد پنومونی شدید و سندروم دسترس حاد تنفسی (ARDS) تظاهر می کند.  خاطر نشان می شود که علائم ثابت نیست و در هر زمان ممکن است بیمار، وارد مرحله بعدی شود.

دوران کمون بیماری کووید-19 حدود 14-3 روز می باشد و بطور متوسط  در طی 5-4 روز پس از تماس، علائم آشکار می شود. در حدود 80% موارد بیماران مبتلا به کووید-19 بصوت بی علامت بوده یا علائم خفیف تا متوسط دارند و در حدود 15% موارد مبتلایان با علائم شدید و نیازمند بستری مراجعه می کنند. در 5% موارد شرایط بیماران بحرانی شده و ممکن است نیازمند بستری در ICU و مراقبت های ویژه باشند. از دست دادن حس بویایی و نیز حس چشایی از جمله علائمی هست که در بسیای از مبتلایان گزارش شده است. از علائم دیگر می توان به علائم گوارشی نظیر بی اشتهایی، ضعف، بی حالی، خستگی زودرس، دل درد، تهوع ، استفراق و اسهال اشاره نمود.

به نظر میرسد که علائم بیماری در مراحل ابتدایی، عمدتا مربوط واکنش های وایرال است و در مراحل پیشرفته بیماری، پاسخ های ایمنی بیشترین تأثیر را در بروز علائم دارند. البته واکنش های ویروسی تا انتهای بیماری کم و بیش ادامه دارد.

طراحی سایت توسط تژوال