دوره های آموزشی

پیس میکر و ICD
پیس میکر و ICD

مدرس: استاد بهادر رحیمی

زمان تدریس : 2 ساعت

قیمت : 20000 ریال

آخرین پروتکل تشخیصی و درمانی کووید-19
آخرین پروتکل تشخیصی و درمانی کووید-19

مدرس: دکتر علی اکبری تابش و دکتر رضا مهرانی / زمان برگزاری:1399/8/24 /ساعت 9 صبح

زمان تدریس : 2 ساعت

قیمت : 0 ریال

طراحی سایت توسط تژوال